Usak University Journal of Material Sciences (UUJMS) is a publication of Usak University. It is published twice a year. The language of UUJMS is English. It is an international refereed journal. UUJMS...

Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 2 kez (Aralık, Haziran) yayınlanacak uluslararası hakemli akademik dergidir....